„TRZECIA FALA” TERAPII

Nurt terapii poznawczo-behawioralnej, od czasu swoich początków w latach 50. XX wieku, uległ znacznemu rozwojowi. Kolejne badania naukowe i praktyka terapeutyczna dostarczały nowych teorii, podejść i metod, dzięki czemu może mówić o “terapiach”, a nie jednej “terapii” poznawczo-behawioralnej. Przebieg rozwoju terapii poznawczo-behawioralnych często określany jest mianem “trzech fal”.

Za “pierwszą falę” terapii behawioralnych uważane są metody wykorzystujące badania behawiorystów, takich jak Watson, Skinner i Pawłow, dotyczące warunkowania klasycznego i instrumentalnego. Metody były szczególnie pomocne osobom cierpiącym na stres pourazowy. Współcześnie terapeuci również korzystają ze zdobyczy tego etapu rozwoju.

Osiągnięciami “drugiej fali” terapii poznawczo-behawioralnych są poznawcze modele zaburzeń psychicznych. Zintegrowały one myśli i przekonania w rozumieniu i zmianie zachowań oraz emocjonalnego przeżywania. Pionierami tych zmian są Aaron Beck i Albert Ellis.

“Trzecia fala” terapii jest rezultatem ewolucji tradycyjnego podejścia terapii poznawczych i wzbogacenia ich o takie elementy jak uważność, skupienie na procesach poznawczych, podkreślanie znaczenia relacji terapeutycznej, wartości i duchowość. Nowe metody są odpowiedzią na złożone trudności, w leczeniu których dotychczasowe techniki były mniej skuteczne, a także na potrzebę osobistego rozwoju pacjentów. Dzięki temu są bardzo pomocne w zakresie leczenia zaburzeń osobowości i zaburzeń nawracających.
Do tego etapu rozwoju terapii zaliczamy m.in. dialektyczną terapię behawioralną (DBT), terapię metapoznaczą (MCT), terapię akceptacji i zaangażowania (ACT), terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT) i terapię schematu.

W naszej pracy wykorzystujemy techniki zarówno „klasycznego” podejścia w terapii poznawczo-behawioralnej, jak i zdobycze “trzeciej fali”.