KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Jedną z krótkoterminowych form pomocy psychologicznej jest konsultacja, podczas której można porozmawiać ze specjalista o swoim problemie. Psycholog podczas spotkania przeprowadzi dokładny wywiad na temat trudności pacjenta, a następnie udzieli informacji, które pomogą w poszukiwaniu najodpowiedniejszego rozwiązania.
Jeśli nie wiemy, jakiej interwencji wymaga nasz problem (czy powinna być to psychoterapia, interwencja medyczna, konsultacja z odpowiednim specjalistą), to możemy poszukać na to odpowiedzi podczas konsultacji psychologicznej.
Podczas konsultacji uzyskamy także wsparcie w sytuacji kryzysu i nagłych trudności życiowych.

Konsultacja jest spotkaniem opartym na współpracy psychologa i pacjenta, to znaczy, że pacjent uczestniczy w niej dobrowolnie. Istnieją trudności, które wymagają dłuższej pracy terapeutycznej lub pomocy innych specjalistów – nie znajdziemy dla nich rozwiązania na jednym spotkaniu.

Liczba spotkań konsultacyjnych wynosi od 1 do 3. Możliwa jest konsultacja w formie on-line oraz w językach angielskim i hiszpańskim.