PSYCHOTERAPIA DZIECI

Prowadzimy  psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci.
Pierwsze spotkania z psychoterapeutą mają charakter konsultacyjny i diagnostyczny. Wymagana jest na nich obecność zarówno pacjenta, jak i jego rodziców/opiekunów. W trakcie konsultacji psychoterapeuta przeprowadza wywiad diagnostyczny z pacjentem, wywiad rozwojowy z rodzicami, zapoznaje się z dokumentacją (opinie specjalistów i ze szkoły, wypisy ze szpitali). Następnie wyniki procesu diagnostycznego oraz zalecenia i wskazania do terapii przekazywane są pacjentowi i opiekunom. Konsultacje mają na celu dobranie najodpowiedniejszej formy pomocy (może to być terapia indywidualna/grupowa, rodzinna czy pary rodzicielskiej lub warsztaty wychowawcze dla rodziców).