TERAPIA UZALEŻNIEŃ

Oferujemy terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz nałogowych zachowań (hazard, gry komputerowe, pornografia, zakupy). Pomagamy rodzinom osób uzależnionych i osobom współuzależnionym.