PROBLEMY W RELACJACH

Człowiek jest zwierzęciem społecznym i swoim życiu pozostaje w kontakcie i więzi z innymi ludźmi. Relacje z innymi mogą zaspokajać nasze potrzeby, ale także być źródłem znacznego cierpienia.

Problemów możemy doświadczać w relacjach bardzo bliskich (związek, rodzina), jak i tych dalszych. Do często zgłaszanych trudności w relacjach związkowych należą:

 • trudne emocje – złość, poczucie winy, zazdrość, lęk, smutek;
 • częste konflikty, kłótnie;
 • trudności z komunikacji swoich emocji i potrzeb oraz w rozumieniu ich u partnera/partnerki;
 • problemy z zaufaniem, podejrzliwość;
 • doświadczanie przemocy psychicznej, fizycznej i emocjonalnej ze strony partnera/partnerki;
 • wrażenie oddalania się w relacji, poczucie samotności; poczucie bycia zaniedbanym, nieważnym;
 • lęk przed rozstaniem;
 • problemy w relacji seksualnej.

Popularność pozycji książkowych i szkoleń o asertywności nie jest przypadkiem. W różnych kontaktach społecznych możemy doświadczać problemów:

 • ze stawianiem granic innym ludziom;
 • z komunikacją, ustalaniem kompromisu;
 • z lękiem przed nawiązywaniem kontaktu, unikania interakcji;
 • z wyrażaniem swoich opinii, potrzeb i oczekiwań;
 • z odmawianiem;
 • z przyjmowaniem krytyki i ocen;

W trakcie psychoterapii możemy nabyć umiejętności społeczne, które pomogą nam radzić sobie z wyżej wymienionymi problemami. Celem terapii jest także zmiana dysfunkcjonalnych schematów poznawczych, które mogą wpływać na nasze zachowanie w relacjach z ludźmi.