UZALEŻNIENIA

Uzależnienie jest zaburzeniem psychicznym, charakteryzującym się przymusem przyjmowania substancji psychoaktywnej lub wykonywania określonej czynności.

Osoba uzależniona ma problem z kontrolowaniem swoich zachowań, ma trudność z ich przerwaniem i powstrzymaniem się od nich, mimo doświadczenia negatywnych konsekwencji. Stan abstynencji powoduje u niej objawy somatyczne i emocjonalne. Osoba dotknięta uzależnieniem podejmuje nawykowe zachowania kosztem innych aktywności, zaniedbuje obowiązki lub podejmuje zachowania niebezpieczne.