ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH

Różnego rodzaju schorzenia neurologiczne i psychiatryczne mogą prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych – pamięci, uwagi, spostrzegania i myślenia. Problemy te mogą wystąpić także w wyniku używania substancji psychoaktywnych lub w przebiegu chorób somatycznych.
Jeśli zmagamy się z zaburzeniami funkcji poznawczych, jedną z metod leczenia jest trening funkcji poznawczych.