ZABURZENIA PSYCHOTYCZNE

Zaburzenia psychotyczne objawiają się zmianami w obszarach świadomości, spostrzegania, myślenia i zachowania. W stanie psychozy myślenie i funkcjonowanie ulegają dezorganizacji. Najczęściej spotykanymi objawami zaburzeń psychotycznych są urojenia (zaburzenia myślenia) i halucynacje (zaburzenia spostrzegania). Często tym objawom towarzyszy silny lęk.
Do zaburzeń psychotycznych zaliczamy schizofrenię.